Samráð

Strandsvæðisskipulag er unnið í virku samráði við aðliggjandi sveitarfélög, opinberar stofnanir og félagasamtök auk þess sem almenningi og öðrum hagsmunaaðilum gefst tækifæri til að koma að mótun strandsvæðisskipulagsins á mismunandi stigum.  

Ráðherra skipulagsmála skipar samráðshóp sem er svæðisráðum til ráðgjafar og samráðs við gerð strandsvæðisskipulags. Í hópnum eiga sæti tveir fulltrúar frá umhverfisverndarsamtökum, annar frá samtökum á landsvísu og hinn frá samtökum af svæðinu. Aðrir fulltrúar eru tilnefndir af ferðamálasamtökum, Samtökum atvinnulífsins og útivistarsamtökum. Þá er svæðisráðum heimilt að tilnefna allt að þrjá fulltrúa til viðbótar.

Umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði samráðshóp fyrir gerð strandsvæðisskipulags Austfjarða í nóvember 2019. Í hópnum eiga sæti:

  • Andrés Skúlason, tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum
  • Ari Benediktsson, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga
  • Díana Mjöll Sveinsdóttir, tilnefnd af Ferðamálasamtökum Austurlands
  • Gunnþór Ingvason, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins
  • Sóley Valdimarsdóttir, tilnefnd af umhverfisverndarsamtökum

Fagstofnanir sem fara með málefni tengd nýtingu og vernd á haf- og strandsvæðum ásamt vatnasvæðisnefndum eru skilgreindar sem ráðgefandi aðilar við gerð strandsvæðisskipulags í lögum um skipulag haf- og strandsvæða. Ráðgefandi aðilar eru svæðisráðum og Skipulagsstofnun til ráðgjafar um málefni á sínu fagsviði sem varðar skipulagssvæðið og gerð strandsvæðisskipulagsins. Stofnanirnar sem um ræðir eru m.a. Ferðamálastofa, Fiskistofa, Hafrannsóknastofnun, Landgræðslan, Landhelgisgæsla Íslands, Landmælingar Íslands, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Matvælastofnun, Minjastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Orkustofnun, Samgöngustofa, Veðurstofa Íslands og Vegagerðin.

Við gerð strandsvæðisskipulagsins er einnig haft sérstakt samráð við aðliggjandi sveitarfélög og hafnarstjórnir.

Auk þess gefst almenningi tækifæri á að koma að mótun og fylgjast með vinnu við gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum með því að taka þátt í kynningar- og samráðsfundum og fylgjast með á þessu vefsvæði.

Hægt er að koma á framfæri ábendingum hér.